- Po prostu najlepsi -

Otrzymaliśmy tytuł Najlepsi 2021 wśród wykonawców w Białymstoku!

- Renomowana firma -

- Na jasnych zasadach -

 

Nasi zleceniodawcy zawsze otrzymują bezpłatną wycenę zaraz po ustaleniu zakresu prac i preferowanego terminu wykonania zlecenia. Owa wycena zostaje umieszczona w umowie co umożliwia kontrolowanie wydatków i zaplanowanie kolejnych prac.

Umowa jest sporządzona w sposób jasny i zrozumiały dla Inwestora. Zawiera informacje na temat terminów wykonania zlecenia, standardów jakie muszą zostać zachowane oraz rygorystyczne normy odbioru poszczególnych prac. Zarówno umowę jak i zakres prac można modernizować w trakcie realizacji zlecenia dostosowując ją do potrzeb Wykonawcy i Zleceniodawcy.

Tworzymy łazienki w najwyższym standardzie.

Glazurnictwo bywa bolączką nie tylko inwestorów ale również wykonawców. Brak odpowiedniej wiedzy, prowizoryczne rozwiązania i nieznajomość wytycznych narzuconych przez producentów materiałów budowlanych prowadzi do nietrwałego i nieestetycznego wykonania zlecenia.  My korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, dostosowujemy się do wymagań producentów i korzystamy z pełnych systemów dzięki czemu nasze prace są objęte zarówno naszą gwarancją jak i gwarancją producenta materiałów budowlanych.

 

Pracujemy na przecinarce do płytek Raimondi Pikus 130 oraz Sigma 3E4K. Dysponujemy  frezarką Sigma Jolly Edge umożliwiającą wykonanie szlifów 45* dowolnej długości. W połączeniu z wielką precyzją i bogatym doświadczeniem jesteśmy w stanie podjąć się każdego zlecenia począwszy od układania mozaiki, idąc przez heksagony i gres 120×120 a kończąc na wielkich formatach 300×150. Wszystko z zachowaniem najwyższych standardów i estetyki!

 

Każde zlecenie jest indywidualne. Przed rozpoczęciem prac sprawdzimy stan podłoża i szczegółowo umawiamy z Inwestorem zakres prac by realizacja wyszła zgodnie z planem. Ponadto dobierzemy materiały by spełniały swoją rolę w określonych warunkach. Zadbamy o wszystko, by wykonana realizacja która sama w sobie jest dla nas kolejną wizytówką wyglądała nieskazitelnie przez wiele lat.

 

Norma odbioru:

  1. Odbiór prac jest przeprowadzany przy użyciu dwumetrowej łaty kontrolnej.
  2. Łata przyłożona do badanej powierzchni powinna wskazywać pion lub poziom z maksymalną tolerancją błędu 0,2%.
  3. Wszystkie płytki powinny przylegać do łaty kontrolnej.
  4. Dopuszczalne są jedynie nierówności wynikające z naturalnej krzywizny płytek.
  5. Cięte płytki powinny mieć gładką krawędź.
  6. Szlifowane krawędzie powinny być dopracowane, wykonane estetycznie i wypełnione fugą cementową (bądź epoksydową).
  7. Spoiny płytek powinny być gładkie i równomiernie wypełnione
  8. Szerokość spoin jest zależna od rodzaju, formatu i kalibracji płytki.
  9. Całość wykonanej pracy musi wyglądać poprawnie pod względem estetycznym, technicznym i wizualnym.